Kennis /

Second Life visits The Hague

verslag

— Zaterdag 7 juni 2008 vond in Den Haag de citywalk 'Second Life visits The Hague' plaats.

De citywalk werd georganiseerd door < > TAG in samenwerking met Sander Veenhof in het kader van de Augmented Reality tentoonstelling van < > TAG. Sander Veenhof liet deelnemers aan deze wandeltocht letterlijk op het raakvlak van virtual reality en werkelijkheid lopen. Danielle Boeling / < >TAG geeft een (foto)verslag van de dag.

 

Wat was precies de vorm van de city walk? Welke elementen waren "virtueel" en welke waren "fysiek" te noemen. De deelnemende wandelaars kregen een GPS-apparaat mee dat via een internet-verbinding een 'avatar' in Second Life aanstuurde. Deze geautomatiseerde avatar, die zich synchroon met de wandelaars -maar dan in de virtuele wereld- voortbewoog, verzamelde positie-gegevens van avatars in zijn virtuele buurt. Via een conversie-algoritme belandde deze real-time positie-data op een Googlemap die op een laptop door de wandelaars werd meegedragen.

De Second Life bewoners 'in de buurt' konden zodoende worden opgezocht; ze waren dus virtueel aanwezig in de straten van Den Haag. Contact leggen met de andere wereld verliep door het sturen van sms-berichten. De 'speech-synthesized' klanken van avatars die terugpraatten, waren op straat te horen uit een megafoon. Flink heen en weer gewandel leverde de groep uiteindelijk een aantal ontmoetingen op met de virtuele bezoekers. Virtual reality, maar dan goed voor de conditie.

Share

Tags

Facebook comments